Horecavergunning het Anker

Horecavergunning het Anker

In januari 2022 heeft gemeente het Hogeland een horecavergunning verleend aan de Protestantse Gemeente Uithuizermeeden (PGU).

Als PGU worden wij gezien als een zogenoemde para-commerciële instelling. Para- commerciële instellingen zijn niet-commerciële ‘rechtspersonen’ die zich in eerste instantie richten op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve of godsdienstige aard. Horeca behoort dus niet tot de hoofdactiviteit.

Paracommercie wordt gezien als een vorm van oneerlijke concurrentie, omdat deze instellingen profiteren van oneerlijke concurrentievoordelen (inzet van vrijwilligers, subsidies of belastingvoordelen). Daarom zijn er regels opgenomen in de Drank- en Horecawet om horecaondernemers te beschermen tegen deze oneerlijke concurrentie.

In de praktijk komt dit erop neer dat we, op grond van de verleende horecavergunning, alleen bijeenkomsten, vieringen, cursussen en dergelijke mogen organiseren die min of meer “aan de kerk gerelateerd” zijn. Het is dus niet meer toegestaan om feesten van persoonlijke aard (bijv. familiefeestjes) in het Anker te houden.

College van Kerkrentmeesters