Extra actie Voedselbank

Extra actie Voedselbank

Onderwerp: extra actie voor voedselbanken.

Beste inwoners van Uithuizermeeden & omstreken,

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
We hebben in Nederland ongeveer 170 voedselbanken. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten, maar dat is niet voldoende. De armoede stijgt de laatste jaren voor steeds meer mensen drastisch en dramatisch. Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens.
Wij willen graag ons steentje bijdragen. en willen u vragen of u ook mee wilt doen met onze zegelactie bij de Coop (de zgn. Coop-zegels). Ons plan is om dit in eerste instantie een half jaar te gaan doen.

Er zijn al mensen die een boekje vol met zegels sparen en de opbrengst daarvan naar een goed doel sturen, zoals bijvoorbeeld ook naar de voedselbank. Ons plan is om met zo veel mogelijk mensen af en toe of regelmatig een aantal zegels te kopen bij de boodschappen, en zo samen meer te sparen voor de voedselbank, d.w.z. de voedselbanken in onze eigen omgeving.
Bij iedere €0,50 aan boodschappen, kun je namelijk bij de kassa een zegel kopen ter waarde van €0,05. Heeft u  veel  boodschappen, en wordt het te duur aan zegels, dan kunt u ook zegels kopen als u wat minder boodschappen koopt. De waarde van een vol zegelboekje is €26,00. De zegelboekjes worden ingeleverd bij de Coop, en het geld gaat naar de voedselbank.

Onze overwegingen zijn dat iedereen door allerlei oorzaken, die je vaak niet in de hand hebt, in een situatie kan komen waarin het moeilijk is om financieel rond te komen - en dat kan ons allemaal overkomen.

Spaart u ook mee?

Bij onderstaande adressen kunt u de zegels in de brievenbus of in de postbus doen:

 Stijnie Smit                                         Marie Knot

Meidoornweg 58                             Tuinbouwweg 7
Uithuizermeeden                           Uithuizermeeden

Marieke Dijkstra                              Vrijgemaakte kerk
Bergsmastraat 1                               Kerkstraat 7
Uithuizermeeden                           Uithuizermeeden

 

Met vriendelijke groet,

Stijnie, Marieke, Marie, Rita