Online Collecteren

Online Collecteren

Collecteren via Givt?

Tijdens de online kerkdienst is het collecteren zoals wij dat voorheen gewend waren geheel verdwenen. In plaats daarvan wordt u geattendeerd op het bankrekeningnummer van onze kerk en ziet u tevens de button van Givt verschijnen. Givt is binnen onze gemeente iets nieuws. Het is een nieuwe manier van doneren via een app op je telefoon. Veel kerkelijke  gemeenten hebben al voor de Coronacrisis deze nieuwe manier van collecteren geïntroduceerd bij hun gemeenteleden. Dit ook omdat contant geld steeds schaarser wordt. Ook wij hadden ons reeds laten informeren en door de crisis hebben we de mogelijkheid om te geven via Givt versneld ingevoerd. Digitaal geven is immers een makkelijke en veilige manier om te geven.

Wat is geven via Givt?

‘Givt’ is een app die je kunt downloaden op je mobiele telefoon. De app is  gratis te downloaden vanuit Google Play Store of de App Store. U wordt stap voor stap begeleidt bij het registreren. U vult een aantal persoonsgegevens in en u geeft een incassomachtiging af. De app is goed beveiligd en eenvoudig in gebruik.   

Het gebruik daarna is simpel:

Kies het bedrag dat u wilt geven

kies voor volgende

kies voor geven aan een collectemiddel: in de kerk, aan de deur of op straat haal als laatste met een simpele beweging je telefoon langs het collectemiddel of druk op ‘geven’. 

Dan is er ook nog de mogelijkheid om te doneren door op de ‘Givt button’ op onze website te klikken. De button verschijnt tijdens en na de online dienst op uw scherm. Door daar op te klikken komt u in het beschermde gebied van Givt. U wordt dan ook stap voor stap begeleidt.  

Uw gift wordt na twee werkdagen van uw rekening afgeschreven.

Geven via Givt blijft anoniem en een donatie via Givt is niet te herleiden naar een persoon. Als kerk krijgen we na elke zondag één bedrag op onze rekening gestort en dus geen afzonderlijke bedragen. Zo is  geven met Givt net zo anoniem als  geven met contant geld via de collectezak.

 Nog even op een rij:

geven via een gift gestort op het algemene bankrekeningnummer van onze gemeente NL94 RABO 0363 7023 85 ovv collecte,

geven via Givt  via de app op uw telefoon of

geven (na de onlinedienst) via de Givt button.

College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters