Bevestigen, en aftreden ambtsdragers

Bevestigen, en aftreden ambtsdragers

Vanmorgen werden er in de dienst ambtsdragers bevestigd, en er trad 1 af. Jelte Koopman trad af als ouderling kerkrentmeester, Eva Bulstra trad aan als jeugdouderling en Tine Brontsema en Jan Weening zijn herbevestigd. En Schelte Bolwijn is bevestigd als kerkrentmeester.

Bijgaand bloemstuk is er gemaakt. De uitleg is als volgt:

De 5 grote herfstchrysanten staan voor:

  • De nieuw te bevestigen ouderling
  • De 2 ouderlingen die worden herbevestigd
  • De nieuw te benoemen kerkrentmeester
  • De ouderling-kerkrentmeester die afscheid neemt

Ze worden bevestigd en nemen afscheid vanuit onze veelzijdige gemeente,

Die gesymboliseerd wordt door de overige bloemen.

De chrysanten verbeelden:         Vriendelijkheid

                                                     Oprechtheid

                                                     Eerlijkheid

mede bouwstenen van ons christelijk geloof

De grote kloostermop waar het bloemstuk op staat symboliseert De Hoeksteen, waar wij in mogen vertrouwen.

De bijbel ligt open bij Jesaja 28 vers 16