Afscheid ambtsdragers tijdens kerkenraadsvergadering

De kerkenraad nam deze week afscheid van een aantal ambtsdragers. Op de foto’s staan Hergen Ubbens, hij was bijna 8 jaar Kerkrentmeester. Wouter Wiersema was met zijn vrouw Gerlinde 8 jaar Jeugdouderling. Gerlinde was niet aanwezig evenals Jeannet Weening, zij was gedurende 6 jaar ouderling.

In hun slotwoord noemden Wouter en Hergen het bijzonder om groei te hebben ervaren deze ‘periode  van ouderling zijn’ en het een inspirerende tijd gevonden te hebben om ouderling te zijn.