Afscheid beheerder het Anker

Afscheid beheerder het Anker

Na 20 jaar hebben Cees en Janny afscheid genomen als beheerder van Het Anker. Ze hebben in die jaren heel veel werk verzet, zichtbaar voor de meesten, maar achter de schermen werd er minstens zoveel werk verzet. In een extra kerkenraadsvergadering op 30 september werd hier bij stil gestaan. Op deze vergadering zijn ze in het zonnetje gezet en kregen diverse cadeaus aangeboden.

Cees en Janny bedankt voor jullie inzet, geniet van de vrije tijd, het ga jullie goed.

 Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters