50 jaar Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden

50 jaar Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden

50 jaar Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden

Op zaterdag 17 april organiseert Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden het openingsconcert van het 50-jarig jubileum. De reeks concerten, die in eerste instantie in 2020 gepland stonden, zijn nu doorgeschoven naar dit en volgend jaar. We zijn nu zo ver dat we toch weer voorzichtig wat durven op te starten.

Omdat publiek voorlopig nog niet is toegestaan, is besloten om twee livestreamconcerten te organiseren, die u via de laptop/PC  etc. kunt volgen. Voor de Youtube-link verwijzen wij u naar de website van de stichting Avondmuziek Uithuizermeeden.

www.avondmuziekuithuizermeeden.nl

De beide concerten zijn gratis. Wel is het mogelijk de musici financieel te ondersteunen door middel van een gift, dit is mogelijk door middel van een link op het YouTube kanaal.

Het openingsconcert zal worden verzorgd door Sietze de Vries. Op zaterdag 17 april om 20:00 zal hij het Hinsz-orgel  in de Mariakerk demonstreren aan de hand van literatuur en improvisaties, ook zal hij iets vertellen over de geschiedenis van het instrument.

Het tweede liverstreamconcert zal worden verzorgd door Rien Donkersloot op zaterdag 26 juni om 20:00, eveneens op het Hinsz-orgel in de Mariakerk.

Rien Donkersloot zal eveneens improviseren en andere orgelliteratuur ten gehore brengen. Als bezoeker(kijker) van het concert wordt u de mogelijkheid gegeven om een thema of lied op te geven, waar de organist een improvisatie over kan gaan spelen. Het opgeven van een thema of lied kan via onze mailadres info@avondmuziekuithuizermeeden.nl

Het geplande concert in juni met Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan en organist Stef Tuinstra wordt doorgeschoven naar een nog nader te bepalen datum in 2022.

Ook is het op dit moment nog onduidelijk of het concert met de organist Olivier Latry (12 september) en pianist Wibi Soerjadi (18 september) door zal kunnen gaan.

Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u naar de website van Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden. De andere twee geplande concerten, het Luthers Bach Ensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda (13 november) en de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries op 11 december, gaan voor alsnog door.

Wij houden u op de hoogte. Ook de reeds verkochte kaarten in de voorverkoop van de concerten blijven gewoon geldig.

Namens Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden